Marabou Japp Bites

Påse med oinslagna minivarianter av vår älskade Japp.

Ingredienser:
Se förpackning för aktuell ingrediensförteckning.