Några hållbara tankar

Svenska folket har njutit av Marabou choklad i flera generationer. Med åren har vi också lärt oss mer och mer om hur man tillverkar choklad på bästa sätt; både så att den blir så god som möjligt men också att den framställs på ett ansvarsfullt och mer hållbart sätt.

Kort och gott handlar det om mer "hållbar utveckling", en formulering som FNs Brundtland-kommission definierade så här: "Utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa med framtida generationers behov att uppfylla sina".

För oss är det viktigt att vi jobbar med hela värdekedjan, från våra råvaror till våra produkter. Från att den kakao vi köper ska vara odlad på ett hållbart sätt– både när det gäller socialt ansvar och miljö, till att vi producerar vår choklad på ett hållbart sätt.

“Utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa med framtida generationers behov att uppfylla sina.“

United Nations

Cocoa Life

Marabou är en del av koncernen Mondelēz International, världens största chokladföretag. Förutom våra egna nordiska varumärken Marabou och Freia finns här choklad från Milka, Cadbury, Toblerone, Côte d’Or och Suchard.

För att säkerställa långsiktigt försörjning av kakaobönor av rätt kvalitet till alla våra chokladprodukter bygger vi nu upp ett projekt som heter Cocoa Life. Visionen är att skapa bättre arbetsförhållanden och en drägligare tillvaro för alla de bönder som producerar kakao, deras familjer och samhällen. Det tror vi är grundförutsättningar för en hållbar produktion av kakao.

Vi fokuserar på fem områden: bättre odlingsmetoder, utveckling av samhället och jämställdheten, fler källor till försörjning, eliminering av skadligt barnarbete och bättre framtidsutsikter för ungdomar och slutligen ökad omsorg om miljön. Själva utvecklings- och utbildningsarbetet kommer att genomföras av organisationer vi samarbetar med som har lång erfarenhet av detta: CARE International, UNDP, WWF och Antislavery International.

Genom Cocoa Life investerar vi 400 miljoner dollar i sex länder, över tio år, för att utveckla kakaoodlingen. Det kommer att leda till att 200 000 bönder inklusive deras familjer, sammanlagt en miljon människor som är beroende av kakaoodling, kommer att få en drägligare tillvaro.

Framsteg

I slutet av 2016 nådde vi 92 000 kakaobönder i över 861 kakaosamhällen och därmed var 21 % av företagets kakao hållbart odlad.

Här finner du mer information om Cocoa Life.

Palmolja

I en del av våra produkter använder vi palmolja, bland annat i fyllningar till chokladkakor, praliner och stycksaker. Vi gör det för att palmoljan bidrar till önskad konsistens och smak, ger god lagringshållbarhet samt är fri från transfett.

För oss är det viktigt att säkerställa att all den palmolja som vi använder ska vara producerad på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Sedan 2013 täcker vi 100% av vårt palmoljebehov inom RSPO-certifierings system, som stödjer hållbar produktion.

Dessutom kräver vi att alla våra leverantörer ska kunna leverera ansvarsfullt odlad palmolja, enligt den ”Mdlz Palm oil action plan” vi antagit.

Leverantörer som inte lever upp till detta utesluts.

Vårt arbete ger resultat. I WWF senaste Palm oil buyer scorecard fick vi betyget 9 av 9.

Vår produktion

Strävan efter hållbarhet genomsyrar även vår egen produktion, som exempelvis hur vi utvecklar våra förpackningar, verksamheten i våra fabriker och hur vi väljer att transportera våra råvaror och produkter.

Allt ska värderas utifrån ett klokt tänk kring hållbarhet. Mycket av våra funderingar har redan omvandlats till verkliga projekt för att till exempel minska vatten- och energiförbrukningen i våra fabriker och mängden avfall som uppstår i vår produktion.

Under de senaste åren har vi jobbat aktivt med en rad energibesparande åtgärder. Och arbetet fortsätter. Hittills har vi till exempel installerat frekvenskontroll på ventilationen, ersatt gamla motorer i maskinparken med nya energisnåla, samt optimerat fabrikens larmsystem. Vi går successivt över till led-lampor och uppmuntrar personalen att rapportera där åtgärder behöver göras, som till exempel droppande blandare och slangar. För att minska avfall jobbar vi löpande med att identifiera och åtgärda ställen där spill genereras. Det kan handla om att bygga och montera spillplåtar, åtgärda maskiner och liknande.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete och vad vi gör i Mondelēz International besök vår Nordiska hemsida, www.mondelezinternational.se